Polska - Portugalia - Europa...

Polska - Portugalia - Europa...

Punktem wyjścia do współpracy MA Projects z partnerami zagranicznymi (w tym MBC Portugal) była potrzeba znalezienia organizacji partnerskiej do realizacji wspólnych projektów Erasmus+ i POWER. Chciałyśmy znaleźć partnerów, którzy podzielaja nasze zaangażowanie i wizję tego, jak takie projekty powinny być realizowane. I to nam się zdecydowanie udało – za nami świetnie zorganizowane staże dla uczniów szkół zawodowych, bardzo wysoko oceniane zarówno przez samych uczestników, ich opiekunów, jak i Narodowe Agencje.
A przed nami, na pewno, wiele więcej.

Uczniowie podkreślajc jak wiele dał im udział w stażu – zdobyli cenne doświadczenia zawodowe i nowe „wpisy” w swoich CV, w niektórych przypadkach nawet oferty pracy. Otworzyli się na świat pracując w międzynarodowych zespołach w najlepszych i najpopularniejszych hotelach i restauracjach Lizbony, zwiększyli praktyczne umiejętności językowe, komunikując się po angielsku i opanowując podstawy portugalskiego.  Stali się bardziej samodzielni i odpowiedzialni dojeżdżając do miejsc stażu, wykonując swoje obowiązki, czy też planując wydatki.  Po powrocie ze stażu wszyscy stwierdzili, że było to bezcenna doświadczenie i gdyby tylko była taka możliwość, wzięliby udział w projekcie kolejny raz.

Oferujemy współpracę przy realizacji projektów nie tylko w Portugalii i w Polsce, ale takze Wlochy, Hiszpania oraz inne kraje europejskie bardziej i mniej popularne. Znamy potrzeby szkół i uczestników projektów ponieważ mamy doświadczenie jako organizacjawnioskująca, wysyłająca, przyjmująca i pośrednicząca. Mamy pełne kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w organizacji wyjazdów młodzieży na zagraniczne staże zawodowe.

Współpracujemy ze sprawdzonymi, lokalnymi, odnoszącymi sukcesy na rynku, firmami, którym zależy na tym, aby stażyści jak najwięcej się nauczyli i w całości zrealizowali program stażu.  Każdej grupie zapewniamy polsko lub anglojęzycznego tutora opiekującego się stażystami i monitorującego ich postępy oraz dostosowany do potrzeb grupy program kulturowy. Proponujemy autorską ewaluację uczestników i projektu, ocenę osiągniętych efektów i wszelkie wymagane certyfikaty. Oferujemy pomoc na każdym etapie projektu od składania wniosku o dofinansowanie, poprzez realizację, ewaluację aż po raportowanie.

Nasza praca to nie tylko rutyna i nowe wyzwania, ale przede wszystkim przyjemnosc podrózowania i poznawania nowych ludzi, miejsc i kultur.