Młodzież

Młodzież

Dzięki akcjom wspieranym w ramach programu Erasmus+ w sektorze Młodzież, osoby młode i pracujące z młodzieżą zyskują wiele możliwości poszerzenia kompetencji kluczowych i indywidualnego rozwoju na drodze uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. 

Wymiany młodzieżowe 
Projekty mogą być poświęcone dowolnemu tematowi, który interesuje młodzież i wykorzystuje metody edukacji pozaformalnej. Szczególny nacisk kładziony jest na inicjatywę młodzieży oraz jej aktywny udział na wszystkich etapach realizacji projektu. To czas na zdobywanie doświadczeń poza murami szkoły czy uczelni. 

Mobilność osób pracujących z młodzieżą 
Ta akcja umożliwia rozwój umiejętności i podniesienie kwalifikacji osób, które pracują z młodzieżą. Daje też szansę wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami i instytucjami, które zajmują się młodzieżą w czasie wolnym od nauki. 

Współpraca na rzecz innowacji 
To wspólna praca nad opracowaniem narzędzi, materiałów i rozwiązań mogących służyć szerszemu gronu odbiorców. Wypracowane w czasie trwania projektu innowacyjne rozwiązania nazywamy rezultatami pracy intelektualnej. Są to na przykład: scenariusze zajęć i warsztatów, raporty, ciekawe narzędzia elektroniczne, publikacje – to tylko część przykładów. 

Wymiana dobrych praktyk umożliwia wymianę metod i sposobów pracy, podpatrywanie różnych rozwiązań stosowanych w organizacjach partnerskich, możliwość wspólnych spotkań i szkoleń kadry i samej młodzieży.

Więcej informacji na Erasmus+

Serdecznie zapraszamy do współpracy.