Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe

Projekty realizowane w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe mają na celu wzmacnianie jakości kształcenia «zawodowego i ustawicznego, zarówno w wymiarze indywidualnym poprzez poprawę mobilności jak i w wymiarze instytucjonalnym bądź systemowym dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych Dzięki udziałowi w stażu zagranicznym uczniowie oraz niedawni absolwenci zdobywają praktyczne doświadczenie i doskonalą swoje umiejętności językowe. Udział w programie ułatwia im przejście od etapu nauki do zatrudnienia. Mogą odbywać staż w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej, organizacji pozarządowej albo w centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego.

Program Erasmus+ stwarza także nauczycielom przedmiotów zawodowych, opiekunom praktyk i doradcom zawodowym możliwość poznania za granicą nowych metod uczenia oraz nowości technicznych i organizacyjnych, które mogą być niedostępne w szkole, a nawet u rodzimych przedsiębiorców. Podczas takiego wyjazdu nauczyciel odbywa praktykę zawodową w przedsiębiorstwie albo w instytucji kształcenia lub szkolenia zawodowego, prowadzi obserwację typu job shadowing w instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego albo kurs czy szkolenie w zagranicznych instytucjach partnerskich.

Więcej informacji na Erasmus+


Serdecznie zapraszamy do współpracy.